ประมวลภาพกิจกรรม

นายสะเทือน สรรพจักร ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพละงู เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการจัดประชุมวิชาการ องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐานในสถานศึกษาพร้อมด้วยคณะครู บุคลากร ตลอดจนนักเรียนนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม โดยมีการดำเนินกิจกรรมแบ่งออกเป็น 2 ประเภท 1.การแข่งขันทักษะพื้นฐาน 2.การแข่งขันทักษะวิชาชีพ

ปิดความเห็น บน นายสะเทือน สรรพจักร ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพละงู เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการจัดประชุมวิชาการ องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐานในสถานศึกษาพร้อมด้วยคณะครู บุคลากร ตลอดจนนักเรียนนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม โดยมีการดำเนินกิจกรรมแบ่งออกเป็น 2 ประเภท 1.การแข่งขันทักษะพื้นฐาน 2.การแข่งขันทักษะวิชาชีพ