ประมวลภาพกิจกรรม

นายสะเทือน สรรพจักร ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพละงู พร้อมด้วยนายอาธิ ศิริยา รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา บันทึกความร่วมมือ (MOU) ในการจัดการศึกษาร่วม หลักสูตรอาชีวศึกษาในสถานศึกษามัธยม ระหว่าง วิทยาลัยการอาชีพละงู กับ โรงเรียนบ้านท่าแลหลา โดยมี นายมูฮอฟฟัล ยาหมาย ผู้อำนวยการโรงเรียน นายสะเทือน สรรพจักร ผู้อำนวยการฯ เป็นผู้ลงนาม ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านทาแลหลา

ปิดความเห็น บน นายสะเทือน สรรพจักร ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพละงู พร้อมด้วยนายอาธิ ศิริยา รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา บันทึกความร่วมมือ (MOU) ในการจัดการศึกษาร่วม หลักสูตรอาชีวศึกษาในสถานศึกษามัธยม ระหว่าง วิทยาลัยการอาชีพละงู กับ โรงเรียนบ้านท่าแลหลา โดยมี นายมูฮอฟฟัล ยาหมาย ผู้อำนวยการโรงเรียน นายสะเทือน สรรพจักร ผู้อำนวยการฯ เป็นผู้ลงนาม ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านทาแลหลา