ประมวลภาพกิจกรรม

นายสะเทือน สรรพจักร ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพละงู มอบหมายให้นายอาธิ ศิริยา รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา บันทึกความร่วมมือ (MOU) ในการจัดการศึกษาร่วม หลักสูตรอาชีวศึกษาในสถานศึกษามัธยม ระหว่าง วิทยาลัยการอาชีพละงู กับ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 111 (บ้านทุ่งนางแก้ว) โดยมี นางวรรธิดา คมขำ ผู้อำนวยการโรงเรียน นายอาธิ ศิริยา รองผู้อำนวยการฯ เป็นผู้ลงนาม พร้อมเยี่ยมให้กำลังใจ ครูและนักเรียน ผู้ฝึกอบรม ณ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 111 (บ้านทุ่งนางแก้ว)

ปิดความเห็น บน นายสะเทือน สรรพจักร ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพละงู มอบหมายให้นายอาธิ ศิริยา รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา บันทึกความร่วมมือ (MOU) ในการจัดการศึกษาร่วม หลักสูตรอาชีวศึกษาในสถานศึกษามัธยม ระหว่าง วิทยาลัยการอาชีพละงู กับ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 111 (บ้านทุ่งนางแก้ว) โดยมี นางวรรธิดา คมขำ ผู้อำนวยการโรงเรียน นายอาธิ ศิริยา รองผู้อำนวยการฯ เป็นผู้ลงนาม พร้อมเยี่ยมให้กำลังใจ ครูและนักเรียน ผู้ฝึกอบรม ณ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 111 (บ้านทุ่งนางแก้ว)