ประมวลภาพกิจกรรม

นายสะเทือน สรรพจักร ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพละงู เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาทักษะและสมรรถนะวิชาชีพกำลังคน (Up skill, Re skill) พร้อมด้วยคณะครู บุคลากร ตลอดจนนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมโครงการ โดยการดำเนินโครงการแบ่งเป็นแต่ละแผนกวิชา รวมถึงเยี่ยมให้กำลังใจการฝึกอบรมทักษะวิชาชีพ กลุ่มอาชีพและประชาชนทั่วไปวัยแรงงาน ณ ศูนย์ฝึกอาชีพทุ่งหว้า

ปิดความเห็น บน นายสะเทือน สรรพจักร ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพละงู เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาทักษะและสมรรถนะวิชาชีพกำลังคน (Up skill, Re skill) พร้อมด้วยคณะครู บุคลากร ตลอดจนนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมโครงการ โดยการดำเนินโครงการแบ่งเป็นแต่ละแผนกวิชา รวมถึงเยี่ยมให้กำลังใจการฝึกอบรมทักษะวิชาชีพ กลุ่มอาชีพและประชาชนทั่วไปวัยแรงงาน ณ ศูนย์ฝึกอาชีพทุ่งหว้า