ประมวลภาพกิจกรรม

นายสะเทือน สรรพจักร ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพละงู มอบหมายให้นายกึกก้อง พูนพานิช รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาแผนงานและความร่วมมือ พร้อมด้วยนายอัศนัย ใบเอ็ม หัวหน้างานความร่วมมือ เป็นตัวแทนของชมรมผู้ปกครองวิทยาลัยการอาชีพละงู มอบเงินช่วยเหลือในการรักษาพยาบาลให้กับนักเรียนที่ประสบอุบัติเหตุทางถนน แก่นายคาวิน เหร็มเหมาะ แผนกช่างอิเล็คทรอนิกส์ ระดับชั้น ปวช.2 เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่นักเรียน

ปิดความเห็น บน นายสะเทือน สรรพจักร ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพละงู มอบหมายให้นายกึกก้อง พูนพานิช รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาแผนงานและความร่วมมือ พร้อมด้วยนายอัศนัย ใบเอ็ม หัวหน้างานความร่วมมือ เป็นตัวแทนของชมรมผู้ปกครองวิทยาลัยการอาชีพละงู มอบเงินช่วยเหลือในการรักษาพยาบาลให้กับนักเรียนที่ประสบอุบัติเหตุทางถนน แก่นายคาวิน เหร็มเหมาะ แผนกช่างอิเล็คทรอนิกส์ ระดับชั้น ปวช.2 เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่นักเรียน