ประมวลภาพกิจกรรม

นายสะเทือน สรรพจักร ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพละงู เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาจิต ปฏิบัติศาสนกิจ ละหมาดวันศุกร์ “ญุมอะห์”พร้อมด้วยคณะครู บุคลากร ตลอดจนนักเรียนนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมทางศาสนาของนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพละงู

ปิดความเห็น บน นายสะเทือน สรรพจักร ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพละงู เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาจิต ปฏิบัติศาสนกิจ ละหมาดวันศุกร์ “ญุมอะห์”พร้อมด้วยคณะครู บุคลากร ตลอดจนนักเรียนนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมทางศาสนาของนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพละงู