ประมวลภาพกิจกรรม

นายสะเทือน สรรพจักร ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพละงู และบุคลากรทางการศึกษา บันทึกความร่วมมือ (MOU) ในการจัดการศึกษาร่วม หลักสูตรอาชีวศึกษาในสถานศึกษามัธยม ระหว่าง วิทยาลัยการอาชีพละงู กับ โรงเรียนละงูพิทยาคม โดยมี นายอำนาจ ฤทธิ์ ภักดี ผู้อำนวยการโรงเรียน นายสะเทือน สรรพจักร ผู้อำนวยการฯ เป็นผู้ลงนาม พร้อมเยี่ยมให้กำลังใจ ครูและนักเรียน ผู้ฝึกอบรม ณ โรงเรียนโรงเรียนละงูพิทยาคม

ปิดความเห็น บน นายสะเทือน สรรพจักร ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพละงู และบุคลากรทางการศึกษา บันทึกความร่วมมือ (MOU) ในการจัดการศึกษาร่วม หลักสูตรอาชีวศึกษาในสถานศึกษามัธยม ระหว่าง วิทยาลัยการอาชีพละงู กับ โรงเรียนละงูพิทยาคม โดยมี นายอำนาจ ฤทธิ์ ภักดี ผู้อำนวยการโรงเรียน นายสะเทือน สรรพจักร ผู้อำนวยการฯ เป็นผู้ลงนาม พร้อมเยี่ยมให้กำลังใจ ครูและนักเรียน ผู้ฝึกอบรม ณ โรงเรียนโรงเรียนละงูพิทยาคม