ประมวลภาพกิจกรรม

นายสะเทือน สรรพจักร ผู้อำนวยการ วิทยาลัยการอาชีพละงู มอบหมายให้นายอาธิ ศิริยา รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมการออกแบบผลิตภัณฑ์โดยใช้โปรแกรม Solid work
พร้อมด้วยถคณะครู ตลอดจนนักเรียนนักศึกษา แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษาได้ความรู้เพิ่มขึ้นในรายวิชางานผลิตภัณฑ์โลหะแผ่น และมีส่วนร่วมกับสถานประกอบการหรือหน่วยงานภายนอก ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ

ปิดความเห็น บน นายสะเทือน สรรพจักร ผู้อำนวยการ วิทยาลัยการอาชีพละงู มอบหมายให้นายอาธิ ศิริยา รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมการออกแบบผลิตภัณฑ์โดยใช้โปรแกรม Solid work
พร้อมด้วยถคณะครู ตลอดจนนักเรียนนักศึกษา แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษาได้ความรู้เพิ่มขึ้นในรายวิชางานผลิตภัณฑ์โลหะแผ่น และมีส่วนร่วมกับสถานประกอบการหรือหน่วยงานภายนอก ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ