ประมวลภาพกิจกรรม

นายสะเทือน สรรพจักร ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพละงู มอบหมายให้ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา ดำเนินการ นำเสนอรายงานผล โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ระดับภาค (ภาคใต้) ประจำปีงบประมาณ 2566 ผ่านระบบออนไลน์ จากการนำเสนอรายงานผลในครั้งนี้วิทยาลัยการอาชีพละงู ได้คะแนนอยู่ในระดับเกณฑ์ ดี

ปิดความเห็น บน นายสะเทือน สรรพจักร ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพละงู มอบหมายให้ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา ดำเนินการ นำเสนอรายงานผล โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ระดับภาค (ภาคใต้) ประจำปีงบประมาณ 2566 ผ่านระบบออนไลน์ จากการนำเสนอรายงานผลในครั้งนี้วิทยาลัยการอาชีพละงู ได้คะแนนอยู่ในระดับเกณฑ์ ดี