ประมวลภาพกิจกรรม

นายสะเทือน สรรพจักร ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพละงู เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมพัฒนาผู้เรียนระบบไฟฟ้าและเครื่องปรับอากาศ พร้อมด้วยคณะครู นักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลังเข้าร่วม มีวัตถุประสงค์เพื่อ พัฒนานักเรียน นักศึกษา ให้มีความรู้เกี่ยวกับระบบไฟฟ้าและเครื่องปรับอากาศ เพิ่มทักษะด้านการทำงานเป็นทีมและสามารถร่วมปฏิบัติงานกับผู้อื่นได้และเพื่อให้นักเรียน นักศึกษาสามารถนำความความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ จากวิทยากร ผู้มีความรู้ ความสามารถ

ปิดความเห็น บน นายสะเทือน สรรพจักร ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพละงู เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมพัฒนาผู้เรียนระบบไฟฟ้าและเครื่องปรับอากาศ พร้อมด้วยคณะครู นักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลังเข้าร่วม มีวัตถุประสงค์เพื่อ พัฒนานักเรียน นักศึกษา ให้มีความรู้เกี่ยวกับระบบไฟฟ้าและเครื่องปรับอากาศ เพิ่มทักษะด้านการทำงานเป็นทีมและสามารถร่วมปฏิบัติงานกับผู้อื่นได้และเพื่อให้นักเรียน นักศึกษาสามารถนำความความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ จากวิทยากร ผู้มีความรู้ ความสามารถ