ประมวลภาพกิจกรรม

นายสะเทือน สรรพจักร ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพละงูมอบหมายให้นายอาธิ ศิริยา รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการสัมมนาหลังฝึกงาน นักเรียนนักศึกษาฝึกงาน/ฝึกอาชีพ ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566 คณะครู นักเรียนนักศึกษาที่ผ่านการฝึกงานเข้าร่วมสัมมนา โดยกิจกรรมในวันนี้เป็นการนำเสนอบทเรียน แนะนำสถานที่ฝึกงาน แลกเปลี่ยนประสบการณ์ วิธีการแก้ปัญหา ของนักศึกษาจากการได้ฝึกงงานในหน่วยงานต่างๆที่ผ่านมา ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพละงู

ปิดความเห็น บน นายสะเทือน สรรพจักร ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพละงูมอบหมายให้นายอาธิ ศิริยา รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการสัมมนาหลังฝึกงาน นักเรียนนักศึกษาฝึกงาน/ฝึกอาชีพ ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566 คณะครู นักเรียนนักศึกษาที่ผ่านการฝึกงานเข้าร่วมสัมมนา โดยกิจกรรมในวันนี้เป็นการนำเสนอบทเรียน แนะนำสถานที่ฝึกงาน แลกเปลี่ยนประสบการณ์ วิธีการแก้ปัญหา ของนักศึกษาจากการได้ฝึกงงานในหน่วยงานต่างๆที่ผ่านมา ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพละงู