ประมวลภาพกิจกรรม

นายสะเทือน สรรพจักร ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพละงูมอบหมายให้นายอาธิ ศิริยา นายเจตน์ เกตุมุหย๊ะ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพละงู พร้อมด้วยคณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรม คุณแม่เขียม เหมือนพะวงศ์ มารดาของนายศุภกิจ เหมือนพะวงศ์ คุณครูแผนกวิชาช่างยนต์ณ ศาลาอเนกประสงค์ (หอฉันท์) วัดสตูลสันตยาราม

ปิดความเห็น บน นายสะเทือน สรรพจักร ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพละงูมอบหมายให้นายอาธิ ศิริยา นายเจตน์ เกตุมุหย๊ะ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพละงู พร้อมด้วยคณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรม คุณแม่เขียม เหมือนพะวงศ์ มารดาของนายศุภกิจ เหมือนพะวงศ์ คุณครูแผนกวิชาช่างยนต์ณ ศาลาอเนกประสงค์ (หอฉันท์) วัดสตูลสันตยาราม