ประมวลภาพกิจกรรม

นายสะเทือน สรรพจักร ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพละงู มอบหมายให้คณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากร ร่วมต้อบรับ ดร. พูนสุข ธัชโอภาส อดีตผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานีนิเทศติดตามการพัฒนา การฝึกประสบการณ์ในตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา โดยนายกิจติพงศ์ บู้หลง เป็นผู้เข้ารับการพัฒนา การฝึกประสบการณ์ผ่านโครงการ “พัฒนาข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา” ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ณ ห้องประชุมเภตรา วิทยาลัยการอาชีพละงู

ปิดความเห็น บน นายสะเทือน สรรพจักร ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพละงู มอบหมายให้คณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากร ร่วมต้อบรับ ดร. พูนสุข ธัชโอภาส อดีตผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานีนิเทศติดตามการพัฒนา การฝึกประสบการณ์ในตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา โดยนายกิจติพงศ์ บู้หลง เป็นผู้เข้ารับการพัฒนา การฝึกประสบการณ์ผ่านโครงการ “พัฒนาข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา” ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ณ ห้องประชุมเภตรา วิทยาลัยการอาชีพละงู