ประมวลภาพกิจกรรม

นายสะเทือน สรรพจักร ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพละงู มอบหมายให้นายเจตน์ เกตุมุหย๊ะ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ นายอาธิ ศิริยา รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร และนายกฤษณุ ชูสกุล ครู คศ.3 ทำหน้าที่รักษาการในตำแหน่งรองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษาร่วมมอบของที่ระลึกจากศูนย์บ่มเพาะเป็นให้แก่ นายกิจติพงศ์ บู้หลง เนื่องในโอกาสฝึกประสบการณ์ครบตามกำหนด ผ่านโครงการ “พัฒนาข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา” ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ตั้งแต่วันที่ 25-29 เมษายน 2565 ณ ห้องประชุมเภตรา วิทยาลัยการอาชีพละงู

ปิดความเห็น บน นายสะเทือน สรรพจักร ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพละงู มอบหมายให้นายเจตน์ เกตุมุหย๊ะ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ นายอาธิ ศิริยา รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร และนายกฤษณุ ชูสกุล ครู คศ.3 ทำหน้าที่รักษาการในตำแหน่งรองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษาร่วมมอบของที่ระลึกจากศูนย์บ่มเพาะเป็นให้แก่ นายกิจติพงศ์ บู้หลง เนื่องในโอกาสฝึกประสบการณ์ครบตามกำหนด ผ่านโครงการ “พัฒนาข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา” ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ตั้งแต่วันที่ 25-29 เมษายน 2565 ณ ห้องประชุมเภตรา วิทยาลัยการอาชีพละงู