ประมวลภาพกิจกรรม

นายสะเทือน สรรพจักร ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพละงู มอบหมายให้นายอาธิ ศิริยา รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา วิทยาลัยการอาชีพละงู ครั้งที่ 1/2565 เพื่อติดตามและขับเคลื่อนการดำเนินงานเตรียมความพร้อมสำหรับเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากร ณ ห้องประชุมอาดัง วิทยาลัยการอาชีพละงู

ปิดความเห็น บน นายสะเทือน สรรพจักร ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพละงู มอบหมายให้นายอาธิ ศิริยา รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา วิทยาลัยการอาชีพละงู ครั้งที่ 1/2565 เพื่อติดตามและขับเคลื่อนการดำเนินงานเตรียมความพร้อมสำหรับเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากร ณ ห้องประชุมอาดัง วิทยาลัยการอาชีพละงู