ประมวลภาพกิจกรรม

นายสะเทือน สรรพจักร ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพละงู มอบหมายให้นายเจตน์ เกตุมุหย๊ะ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และนายกึกก้อง พูนพานิช ตำแหน่งครู รักษาการในตำแหน่งรองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ พร้อมด้วยคณะครู เข้าร่วมการประชุมเตรียมความพร้อม เพื่อเตรียมรับการประเมินการเลื่อนวิทยฐานะผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ ณ ห้องประชุมอาดัง วิทยาลัยการอาชีพละงู

ปิดความเห็น บน นายสะเทือน สรรพจักร ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพละงู มอบหมายให้นายเจตน์ เกตุมุหย๊ะ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และนายกึกก้อง พูนพานิช ตำแหน่งครู รักษาการในตำแหน่งรองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ พร้อมด้วยคณะครู เข้าร่วมการประชุมเตรียมความพร้อม เพื่อเตรียมรับการประเมินการเลื่อนวิทยฐานะผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ ณ ห้องประชุมอาดัง วิทยาลัยการอาชีพละงู