ประมวลภาพกิจกรรม

นายสะเทือน สรรพจักร ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพละงู เข้ารับการประเมิน ตามโครงการประเมินให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยะฐานะ ผู้อำนวยการชำนาญพิเศษ ณ ห้องประชุมอาดัง ซึ่งได้รับเกียรติจากเรืออากาศโทสมพร ปานดำ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานกรรมการประเมิน พร้อมด้วยนายสุรพล โชติธรรมโน รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1 และ นายวิเชียร บุญเตี่ยว ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดสตูล ร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยะฐานะครั้งนี้ พร้อมด้วยคณะครู บุคลากร เจ้าหน้าที่วิทยาลัยการอาชีพละงูทุกท่าน ในการดำเนินงานในครั้งนี้ให้บรรลุวัตถุประสงค์และประสบความสำเร็จ

ปิดความเห็น บน นายสะเทือน สรรพจักร ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพละงู เข้ารับการประเมิน ตามโครงการประเมินให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยะฐานะ ผู้อำนวยการชำนาญพิเศษ ณ ห้องประชุมอาดัง ซึ่งได้รับเกียรติจากเรืออากาศโทสมพร ปานดำ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานกรรมการประเมิน พร้อมด้วยนายสุรพล โชติธรรมโน รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1 และ นายวิเชียร บุญเตี่ยว ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดสตูล ร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยะฐานะครั้งนี้ พร้อมด้วยคณะครู บุคลากร เจ้าหน้าที่วิทยาลัยการอาชีพละงูทุกท่าน ในการดำเนินงานในครั้งนี้ให้บรรลุวัตถุประสงค์และประสบความสำเร็จ