ประมวลภาพกิจกรรม

นายสะเทือน สรรพจักร ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพละงู พบปะพูดคุยกับผู้ปกครอง และนักเรียน เข้าร่วม โครงการส่งสริมโอกาส ความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา “พาน้องกลับมาเรียน” ในพื้นที่จังหวัดสตูล

ปิดความเห็น บน นายสะเทือน สรรพจักร ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพละงู พบปะพูดคุยกับผู้ปกครอง และนักเรียน เข้าร่วม โครงการส่งสริมโอกาส ความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา “พาน้องกลับมาเรียน” ในพื้นที่จังหวัดสตูล