ประมวลภาพกิจกรรม

นายสะเทือน สรรพจักร ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพละงู ประชุมพูดคุย คณะจากศูนย์ MIDC ของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ เพื่อดำเนินการศึกษาจัดทำข้อมูลประกอบเตรียมทำความร่วมมือจัดตั้งศูนย์ฝึกการใช้หุ่นยนต์ และการซ่อมหุ่นยนต์ เป็นเป้าหมายให้นักเรียน นักศึกษา ได้ใช้เป็นสถานที่ฝึกทักษะด้านการควบคุมใช้งาน และการซ่อมหุ่นยนต์ ณ ห้องประชุมเภตรา วิทยาลัยการอาชีพละงู

ปิดความเห็น บน นายสะเทือน สรรพจักร ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพละงู ประชุมพูดคุย คณะจากศูนย์ MIDC ของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ เพื่อดำเนินการศึกษาจัดทำข้อมูลประกอบเตรียมทำความร่วมมือจัดตั้งศูนย์ฝึกการใช้หุ่นยนต์ และการซ่อมหุ่นยนต์ เป็นเป้าหมายให้นักเรียน นักศึกษา ได้ใช้เป็นสถานที่ฝึกทักษะด้านการควบคุมใช้งาน และการซ่อมหุ่นยนต์ ณ ห้องประชุมเภตรา วิทยาลัยการอาชีพละงู