ประมวลภาพกิจกรรม

นายสะเทือน สรรพจักร ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพละงู มอบหมายให้นายกึกก้อง พูนพานิช ตำแหน่งครู รักษาการณ์ในตำแหน่งรองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ และนายอัศนัย ใบเอ็ม หัวหน้างานความร่วมมือ พร้อมด้วยนางสาวรอชีตา สองเมือง ครูที่ปรึกษา มอบเงินช่วยเหลือในการรักษาพยาบาล แก่นางสาวอริสา ยันติง นักศึกษาแผนกวิชาการบัญชี ระดับชั้น ปวส.2 เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่นักเรียน

ปิดความเห็น บน นายสะเทือน สรรพจักร ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพละงู มอบหมายให้นายกึกก้อง พูนพานิช ตำแหน่งครู รักษาการณ์ในตำแหน่งรองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ และนายอัศนัย ใบเอ็ม หัวหน้างานความร่วมมือ พร้อมด้วยนางสาวรอชีตา สองเมือง ครูที่ปรึกษา มอบเงินช่วยเหลือในการรักษาพยาบาล แก่นางสาวอริสา ยันติง นักศึกษาแผนกวิชาการบัญชี ระดับชั้น ปวส.2 เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่นักเรียน