ประมวลภาพกิจกรรม

นายสะเทือน สรรพจักร ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพละงู พร้อมด้วย คณะครู บุคลากรทางการศึกษา กล่าวให้โอวาทและพบปะพูดคุยกับนักเรียน นักศึกษา ในกิจกรรมเข้าแถวยามเช้า ณ ลานกิจกรรมหน้าเสาธง วิทยาลัยการอาชีพละงู

ปิดความเห็น บน นายสะเทือน สรรพจักร ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพละงู พร้อมด้วย คณะครู บุคลากรทางการศึกษา กล่าวให้โอวาทและพบปะพูดคุยกับนักเรียน นักศึกษา ในกิจกรรมเข้าแถวยามเช้า ณ ลานกิจกรรมหน้าเสาธง วิทยาลัยการอาชีพละงู