ประมวลภาพกิจกรรม

นายสะเทือน สรรพจักร ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพละงู ร่วมกับสำนักงานศึกษาธิการ จังหวัดสตูล ลงพื้นที่ติดตามช่วยเหลือผู้เรียนที่หลุดออกจากระบบการศึกษาและออกกลางคันในพื้นที่จังหวัดสตูล ตามนโยบายโครงการ “พาน้องกลับมาเรียน” โดยได้ลงพื้นที่ภายในอำเภอละงู ได้แก่ โรงเรียนบ้านหัวควน และโรงเรียนบ้านบากันโต๊ะทิด และเยี่ยมบ้านผู้เรียนในพื้นที่

ปิดความเห็น บน นายสะเทือน สรรพจักร ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพละงู ร่วมกับสำนักงานศึกษาธิการ จังหวัดสตูล ลงพื้นที่ติดตามช่วยเหลือผู้เรียนที่หลุดออกจากระบบการศึกษาและออกกลางคันในพื้นที่จังหวัดสตูล ตามนโยบายโครงการ “พาน้องกลับมาเรียน” โดยได้ลงพื้นที่ภายในอำเภอละงู ได้แก่ โรงเรียนบ้านหัวควน และโรงเรียนบ้านบากันโต๊ะทิด และเยี่ยมบ้านผู้เรียนในพื้นที่