ประมวลภาพกิจกรรม

นายสะเทือน สรรพจักร ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพละงู พร้อมด้วย คณะครูเวรประจำวัน ร่วมยืนต้อนรับนักเรียน นักศึกษา หน้าประตู พร้อมให้กำลังใจกับครูปกครองประจำวันเพื่อตรวจความเรียบร้อยของนักเรียนนักศึกษา

และร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง พร้อมกล่าวให้โอวาทและพบปะพูดคุยกับนักเรียนนักศึกษา ณ ลานกิจกรรมหน้าเสาธง วิทยาลัยการอาชีพละงู

ปิดความเห็น บน นายสะเทือน สรรพจักร ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพละงู พร้อมด้วย คณะครูเวรประจำวัน ร่วมยืนต้อนรับนักเรียน นักศึกษา หน้าประตู พร้อมให้กำลังใจกับครูปกครองประจำวันเพื่อตรวจความเรียบร้อยของนักเรียนนักศึกษา