ประมวลภาพกิจกรรม

นายสะเทือน สรรพจักร ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพละงู นำคณะครู และบุคลากร เข้าร่วมพิธีเปิด โครงการการพัฒนาอาชีพระยะสั้น (Up Skill, Re Skill) ให้กับผู้เรียน และประชาชนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษในจังหวัดสตูล และจังหวัดใกล้เคียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ปิดความเห็น บน นายสะเทือน สรรพจักร ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพละงู นำคณะครู และบุคลากร เข้าร่วมพิธีเปิด โครงการการพัฒนาอาชีพระยะสั้น (Up Skill, Re Skill) ให้กับผู้เรียน และประชาชนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษในจังหวัดสตูล และจังหวัดใกล้เคียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565