ประมวลภาพกิจกรรม

นายสะเทือน สรรพจักร ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพละงู มอบหมายให้นายอัศนัย ใบเอ็ม หัวหน้างานความร่วมมือ นำคณะครู มอบเงินช่วยเหลือครอบครัวแก่นางสาวสุภัสสร บุญชู นักเรียนแผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์ ระดับชั้น ปวช.2 ซึ่งผู้ปกครองนักเรียนได้เสียชีวิต เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่นักเรียน

ปิดความเห็น บน นายสะเทือน สรรพจักร ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพละงู มอบหมายให้นายอัศนัย ใบเอ็ม หัวหน้างานความร่วมมือ นำคณะครู มอบเงินช่วยเหลือครอบครัวแก่นางสาวสุภัสสร บุญชู นักเรียนแผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์ ระดับชั้น ปวช.2 ซึ่งผู้ปกครองนักเรียนได้เสียชีวิต เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่นักเรียน