ประมวลภาพกิจกรรม

นายสะเทือน สรรพจักร ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพละงู ลงนาม MOU ข้อตกลงระหว่างธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

ปิดความเห็น บน นายสะเทือน สรรพจักร ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพละงู ลงนาม MOU ข้อตกลงระหว่างธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย