ประมวลภาพกิจกรรม

นายสะเทือน สรรพจักร ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพละงู มอบหมวกนิรภัยแก่นักเรียนที่ขาดทุนทรัพย์ไม่มีหมวกนิรภัย

ปิดความเห็น บน นายสะเทือน สรรพจักร ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพละงู มอบหมวกนิรภัยแก่นักเรียนที่ขาดทุนทรัพย์ไม่มีหมวกนิรภัย