ประมวลภาพกิจกรรม

นายสะเทือน สรรพจักร ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพละงู ร่วมแสดงความยินดีและเป็นขวัญกำลังใจแก่ครู บุคลากร

ปิดความเห็น บน นายสะเทือน สรรพจักร ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพละงู ร่วมแสดงความยินดีและเป็นขวัญกำลังใจแก่ครู บุคลากร