ประมวลภาพกิจกรรม

นายสะเทือน สรรพจักร ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพละงู นำคณะผู้บริหาร คณะครู นักเรียนและนักศึกษา ร่วมต้อนรับคณะผู้บริหารระดับสูงจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ปิดความเห็น บน นายสะเทือน สรรพจักร ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพละงู นำคณะผู้บริหาร คณะครู นักเรียนและนักศึกษา ร่วมต้อนรับคณะผู้บริหารระดับสูงจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี