ประมวลภาพกิจกรรม

นายสะเทือน สรรพจักร ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพละงู นำคณะครู นักเรียน และนักศึกษาเข้าร่วมจัดบูธนิทรรศการในงาน เวทีสมัชชาการศึกษาสตูล ครั้งที่ 3 ฐานสมรรถนะ = ฐานชีวิต

ปิดความเห็น บน นายสะเทือน สรรพจักร ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพละงู นำคณะครู นักเรียน และนักศึกษาเข้าร่วมจัดบูธนิทรรศการในงาน เวทีสมัชชาการศึกษาสตูล ครั้งที่ 3 ฐานสมรรถนะ = ฐานชีวิต