ประมวลภาพกิจกรรม

นายสะเทือน สรรพจักร ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพละงู เป็นประธานใน การประชุมการจัดตารางสอน ประจำภาคเรียนที่ 2/2565 พร้อมด้วยนายกึกก้อง พูนพานิช ตำแหน่งครู คศ.2 รักษาการณ์ในตำแหน่งรองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือและคณะครูเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ณ ห้องประชุมอาดัง วิทยาลัยการอาชีพละงู

ปิดความเห็น บน นายสะเทือน สรรพจักร ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพละงู เป็นประธานใน การประชุมการจัดตารางสอน ประจำภาคเรียนที่ 2/2565 พร้อมด้วยนายกึกก้อง พูนพานิช ตำแหน่งครู คศ.2 รักษาการณ์ในตำแหน่งรองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือและคณะครูเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ณ ห้องประชุมอาดัง วิทยาลัยการอาชีพละงู