ประมวลภาพกิจกรรม

นายสะเทือน สรรพจักร ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพละงู เป็นประธานใน การประชุมคณะกรรมการการอนุมัติผลการเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

ปิดความเห็น บน นายสะเทือน สรรพจักร ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพละงู เป็นประธานใน การประชุมคณะกรรมการการอนุมัติผลการเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565