ประมวลภาพกิจกรรม

นายสะเทือน สรรพจักร ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพละงู ได้เข้าพูดคุยกับนักเรียนนักศึกษา ในกิจกรรมหน้าเสาธง เนื่องจากความเป็นห่วงในสถานการณ์ปัญหาน้ำท่วมในช่วงที่ผ่านมา อาจทำให้นักเรียนนักศึกษามีปัญหาในการมาเรียน พร้อมทั้งแจ้งเป้าหมายการจะพัฒนาวิทยาลัยการอาชีพละงูให้ดียิ่งขึ้น และให้นักเรียนนักศึกษาสามารถเรียนได้อย่างมีความสุข

ปิดความเห็น บน นายสะเทือน สรรพจักร ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพละงู ได้เข้าพูดคุยกับนักเรียนนักศึกษา ในกิจกรรมหน้าเสาธง เนื่องจากความเป็นห่วงในสถานการณ์ปัญหาน้ำท่วมในช่วงที่ผ่านมา อาจทำให้นักเรียนนักศึกษามีปัญหาในการมาเรียน พร้อมทั้งแจ้งเป้าหมายการจะพัฒนาวิทยาลัยการอาชีพละงูให้ดียิ่งขึ้น และให้นักเรียนนักศึกษาสามารถเรียนได้อย่างมีความสุข