ประมวลภาพกิจกรรม

นายสะเทือน สรรพจักร ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพละงู ร่วมประชุมสัมนาผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ประจำปีงบประมาน พ.ศ. ๒๕๖๖

ปิดความเห็น บน นายสะเทือน สรรพจักร ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพละงู ร่วมประชุมสัมนาผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ประจำปีงบประมาน พ.ศ. ๒๕๖๖