ประมวลภาพกิจกรรม

นายสะเทือน สรรพจักร ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพละงู เข้าพบปะพูดคุยกับนักเรียน นักศึกษา และบุคลากรวิทยาลัยการอาชีพละงู ในกิจกรรมเข้าแถวก่อนเข้าเรียน เพื่อพูดคุย แนะนำ และแสดงให้เห็นถึง นโยบายการพัฒนาสถานศึกษา เพื่อนักเรียน นักศึกษา ได้เรียนรู้ในวิทยาลัยการอาชีพละงูได้อย่างมีความสุข

ปิดความเห็น บน นายสะเทือน สรรพจักร ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพละงู เข้าพบปะพูดคุยกับนักเรียน นักศึกษา และบุคลากรวิทยาลัยการอาชีพละงู ในกิจกรรมเข้าแถวก่อนเข้าเรียน เพื่อพูดคุย แนะนำ และแสดงให้เห็นถึง นโยบายการพัฒนาสถานศึกษา เพื่อนักเรียน นักศึกษา ได้เรียนรู้ในวิทยาลัยการอาชีพละงูได้อย่างมีความสุข