ประมวลภาพกิจกรรม

นายสะเทือน สรรพจักร ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพละงู ประชุมครู บุคลากร และเจ้าหน้าที่ธุรการ(สายสนับสนุน) ฯลฯ เพื่อแจ้งข้อตกลงในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพสูงสุด และส่งเสริมให้มีการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ โดยมีการแจ้งหลักเกณฑ์ในการประเมินการปฏิบัติงานให้รับทราบ พร้อมทั้งพูดคุยทำความเข้าใจ เพื่อให้บุคลากรทุกคนสามารถปฏิบัติงานได้อย่างเป็นระบบ

ปิดความเห็น บน นายสะเทือน สรรพจักร ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพละงู ประชุมครู บุคลากร และเจ้าหน้าที่ธุรการ(สายสนับสนุน) ฯลฯ เพื่อแจ้งข้อตกลงในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพสูงสุด และส่งเสริมให้มีการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ โดยมีการแจ้งหลักเกณฑ์ในการประเมินการปฏิบัติงานให้รับทราบ พร้อมทั้งพูดคุยทำความเข้าใจ เพื่อให้บุคลากรทุกคนสามารถปฏิบัติงานได้อย่างเป็นระบบ