ประมวลภาพกิจกรรม

นายสะเทือน สรรพจักร ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพละงู พร้อมด้วย นายวรศิษฎ์ เลียงประสิทธิ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสตูล นายกฤษณุ ชูสกุล ตำแหน่ง ครู คศ. 3 รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนานักเรียน นักศึกษา และครูผู้ติดตามตัวแทนวิทยาลัยการอาชีพละงู ร่วมแสดงความอาลัยในพิธีบำเพ็ญกุศลศพ คุณแม่ปาริฉัตร์ มานะกิจสมบูรณ์ พี่สาวของ นายสุริยันตร์ ลัคนาวงศ์ กำนันตำบลกำแพง ซึ่งเป็นผู้นำชุมชน และเป็นคณะกรรมการวิทยาลัย เครือข่ายความร่วมมือสร้างความเข้มแข็งของผู้ปกครองและชุมชนของวิทยาลัย

ปิดความเห็น บน นายสะเทือน สรรพจักร ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพละงู พร้อมด้วย นายวรศิษฎ์ เลียงประสิทธิ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสตูล นายกฤษณุ ชูสกุล ตำแหน่ง ครู คศ. 3 รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนานักเรียน นักศึกษา และครูผู้ติดตามตัวแทนวิทยาลัยการอาชีพละงู ร่วมแสดงความอาลัยในพิธีบำเพ็ญกุศลศพ คุณแม่ปาริฉัตร์ มานะกิจสมบูรณ์ พี่สาวของ นายสุริยันตร์ ลัคนาวงศ์ กำนันตำบลกำแพง ซึ่งเป็นผู้นำชุมชน และเป็นคณะกรรมการวิทยาลัย เครือข่ายความร่วมมือสร้างความเข้มแข็งของผู้ปกครองและชุมชนของวิทยาลัย