ประมวลภาพกิจกรรม

นายสะเทือน สรรพจักร ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพละงูมอบเกียรติบัตรให้กับนักศึกษาวิชาทหาร ที่ได้ผ่านการทดสอบกำลังใจด้วยการฝึกกระโดดหอสูง 34 ฟุต ณ ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่42

ปิดความเห็น บน นายสะเทือน สรรพจักร ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพละงูมอบเกียรติบัตรให้กับนักศึกษาวิชาทหาร ที่ได้ผ่านการทดสอบกำลังใจด้วยการฝึกกระโดดหอสูง 34 ฟุต ณ ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่42