ประมวลภาพกิจกรรม

นายสะเทือน สรรพจักร ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพละงู พร้อมด้วยนายกฤษณุ ชูสกุล ทำหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการฯ นายอดิสรณ์ นุ้ยน้ำวงศ์ หัวหน้างานแนะแนวฯ และคณะครู นักเรียน นักศึกษา แนะแนวให้ข้อมูลการศึกษาต่อด้านสายอาชีพให้กับนักเรียนระดับชั้น ม.3 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 111 (บ้านทุ่งนางแก้ว) ต.น้ำผุด อ.ละงู จ.สตูล

ปิดความเห็น บน นายสะเทือน สรรพจักร ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพละงู พร้อมด้วยนายกฤษณุ ชูสกุล ทำหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการฯ นายอดิสรณ์ นุ้ยน้ำวงศ์ หัวหน้างานแนะแนวฯ และคณะครู นักเรียน นักศึกษา แนะแนวให้ข้อมูลการศึกษาต่อด้านสายอาชีพให้กับนักเรียนระดับชั้น ม.3 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 111 (บ้านทุ่งนางแก้ว) ต.น้ำผุด อ.ละงู จ.สตูล