ประมวลภาพกิจกรรม

นายสะเทือน สรรพจักร ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพละงู มอบหมายให้ นายอดิสรณ์ นุ้ยน้ำวงศ์ หัวหน้างานแนะแนวฯ พร้อมด้วยคณะครู นักเรียน นักศึกษา แนะแนวให้ข้อมูลการศึกษาต่อด้านสายอาชีพ ในวันที่ 12 มกราคม 2566 ให้กับนักเรียน ระดับชั้น ม.3 ณ โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง6 จังหวัดสตูล​

ปิดความเห็น บน นายสะเทือน สรรพจักร ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพละงู มอบหมายให้ นายอดิสรณ์ นุ้ยน้ำวงศ์ หัวหน้างานแนะแนวฯ พร้อมด้วยคณะครู นักเรียน นักศึกษา แนะแนวให้ข้อมูลการศึกษาต่อด้านสายอาชีพ ในวันที่ 12 มกราคม 2566 ให้กับนักเรียน ระดับชั้น ม.3 ณ โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง6 จังหวัดสตูล​