ประมวลภาพกิจกรรม

นายสะเทือน สรรพจักร ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพละงู มอบหมายให้ นายอัซซาน นิ่งเบบ เข้าร่วมการประชุมเตรียมการเป็นเจ้าภาพจัด กิจกรรมกาแฟยามเช้า ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องประชุมสโตย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล โดยจังหวัดสตูล มอบหมายให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ซึ่งจะเป็นเจ้าภาพ กิจกรรมกาแฟยามเช้า ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 ครั้งที่ 9 สำหรับกิจกรรมพบปะหารือข้อราชการ “กาแฟยามเช้า”

ปิดความเห็น บน นายสะเทือน สรรพจักร ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพละงู มอบหมายให้ นายอัซซาน นิ่งเบบ เข้าร่วมการประชุมเตรียมการเป็นเจ้าภาพจัด กิจกรรมกาแฟยามเช้า ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องประชุมสโตย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล โดยจังหวัดสตูล มอบหมายให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ซึ่งจะเป็นเจ้าภาพ กิจกรรมกาแฟยามเช้า ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 ครั้งที่ 9 สำหรับกิจกรรมพบปะหารือข้อราชการ “กาแฟยามเช้า”