ประมวลภาพกิจกรรม

นายสะเทือน สรรพจักร ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพละงู ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัมมนานักศึกษาหลังฝึกงาน ประจำภาคเรียนที่ 2/2565 ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพละงู เพื่อให้นักศึกษาได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ทำงานของแต่ละสถานประกอบการ ตลอดจนแนวทางการทำงานที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการทำงาน

ปิดความเห็น บน นายสะเทือน สรรพจักร ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพละงู ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัมมนานักศึกษาหลังฝึกงาน ประจำภาคเรียนที่ 2/2565 ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพละงู เพื่อให้นักศึกษาได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ทำงานของแต่ละสถานประกอบการ ตลอดจนแนวทางการทำงานที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการทำงาน