ประมวลภาพกิจกรรม

นายสะเทือน สรรพจักร ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพละงู พร้อมด้วยคณะครูที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมออนไลน์ หารือแนวทางการดำเนินงานกิจกรรมทุนอุดหนุนนักเรียน เรียนดี มีความสามารถ ในจังหวัดชายแดนภาคใต้

ปิดความเห็น บน นายสะเทือน สรรพจักร ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพละงู พร้อมด้วยคณะครูที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมออนไลน์ หารือแนวทางการดำเนินงานกิจกรรมทุนอุดหนุนนักเรียน เรียนดี มีความสามารถ ในจังหวัดชายแดนภาคใต้