ประมวลภาพกิจกรรม

นายสะเทือน สรรพจักร ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพละงู เข้าร่วมต้อนรับและเกียรติบัตรเป็นผู้ให้การสนับสนุนงานชุมนุมลูกเสือ-เนตรนารี โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ภาคใต้ เนื่องการการให้ความสนับสนุนบุคลากรจับจีบผ้า และสนับสนุนนักเรียน นักศึกษา บำเพ็ญประโยชน์สถานที่เตรียมการจัดงาน โดย พลเรือเอกพงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี เป็นประธานงานชุมนุมลูกเสือ-เนตรนารี โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ และศึกษาสงเคราะห์ ครั้งที่ 11 ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 16.00 ณ ค่ายลูกเสือปากบาง อำเภอละงู จังหวัดสตูล

ปิดความเห็น บน นายสะเทือน สรรพจักร ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพละงู เข้าร่วมต้อนรับและเกียรติบัตรเป็นผู้ให้การสนับสนุนงานชุมนุมลูกเสือ-เนตรนารี โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ภาคใต้ เนื่องการการให้ความสนับสนุนบุคลากรจับจีบผ้า และสนับสนุนนักเรียน นักศึกษา บำเพ็ญประโยชน์สถานที่เตรียมการจัดงาน โดย พลเรือเอกพงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี เป็นประธานงานชุมนุมลูกเสือ-เนตรนารี โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ และศึกษาสงเคราะห์ ครั้งที่ 11 ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 16.00 ณ ค่ายลูกเสือปากบาง อำเภอละงู จังหวัดสตูล