ประมวลภาพกิจกรรม

นายสะเทือน สรรพจักร ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพละงู มอบหมายให้ นายอาธิ ศิริยา รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพละงู เข้าร่วมการประชุม กลไกขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากระดับจังหวัด ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านโตนปาหนัน (โกปี้บ้านโตน) หมู่ที่ 5 ต.ทุ่งน้ย อ.ควนกาหลง จ.สตูล

ปิดความเห็น บน นายสะเทือน สรรพจักร ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพละงู มอบหมายให้ นายอาธิ ศิริยา รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพละงู เข้าร่วมการประชุม กลไกขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากระดับจังหวัด ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านโตนปาหนัน (โกปี้บ้านโตน) หมู่ที่ 5 ต.ทุ่งน้ย อ.ควนกาหลง จ.สตูล