ประมวลภาพกิจกรรม

นายสะเทือน สรรพจักร ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพละงู เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำภาคเรียนที่ S/2565 ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพละงู เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกประสบการณ์ ในการทำงานจริง

ปิดความเห็น บน นายสะเทือน สรรพจักร ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพละงู เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำภาคเรียนที่ S/2565 ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพละงู เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกประสบการณ์ ในการทำงานจริง