ประมวลภาพกิจกรรม

นายสะเทือน สรรพจักร ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพละงู มอบหมายให้ นายอาธิ ศิริยา รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพละงู ครู และเจ้าหน้าที่ เข้าศึกษาดูงานในโครงการศึกษาดูงานการจัดทำแผนการจัดกิจกรรมองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2566 ณ วิทยาลัยเทคนิคสตูล

ปิดความเห็น บน นายสะเทือน สรรพจักร ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพละงู มอบหมายให้ นายอาธิ ศิริยา รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพละงู ครู และเจ้าหน้าที่ เข้าศึกษาดูงานในโครงการศึกษาดูงานการจัดทำแผนการจัดกิจกรรมองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2566 ณ วิทยาลัยเทคนิคสตูล