ประมวลภาพกิจกรรม

นายสะเทือน สรรพจักร ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพละงู เป็นประธานเปิดโครงการปฐมนิเทศ อบรมเข้มข้น และพัฒนาจิต นักเรียน นักศึกษาใหม่ และประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2566 ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพละงู

ปิดความเห็น บน นายสะเทือน สรรพจักร ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพละงู เป็นประธานเปิดโครงการปฐมนิเทศ อบรมเข้มข้น และพัฒนาจิต นักเรียน นักศึกษาใหม่ และประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2566 ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพละงู