ประมวลภาพกิจกรรม

นายสะเทือน สรรพจักร ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพละงู กล่าวทักทายพูดคุยกับนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพละงู ในยามเช้าเพื่อแนะนำการปฏิบัติตน และแสดงความห่วงใย แก่นักเรียน นักศึกษา

ปิดความเห็น บน นายสะเทือน สรรพจักร ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพละงู กล่าวทักทายพูดคุยกับนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพละงู ในยามเช้าเพื่อแนะนำการปฏิบัติตน และแสดงความห่วงใย แก่นักเรียน นักศึกษา