จดหมายข่าว

นายสะเทือน สรรพจักร ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพละงูเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมเทคนิคการทำงานเป็นทีม E-sport โดยองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย และแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

ปิดความเห็น บน นายสะเทือน สรรพจักร ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพละงูเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมเทคนิคการทำงานเป็นทีม E-sport โดยองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย และแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์